Projekti ka:

Shtatë Shtë-Familje që mikpresin 60 fëmijë, paradoleshentë, adoleshentë, të rinj e të reja me aftësi të kufizuara, jetimë social dhe biologjik, të braktisur, pa interesime familjare të moshës 19-46 vjeç, me probleme fizike, mendore dhe shqisore.

Një Qendër Ditore (Shtëpi Aktivitetesh) me orar të reduktuar, e frekuentuar nga 40-45 djem/vajza te Projektit Shpresa dhe 2 persona nga familje të qytetit të Shkodres.

Zyrë e Shërbimit Psikoklinik.

Infermieri.

Magazinë.

Kamp veror (Velipojë) i  organizuar ne 3  turne nga 1 korriku deri më 15 gusht