Projekti ka shtatë Shtëpi-Familje

Shtepia Arka (Arca)

Shtepia Dielli (Sole)

Shtepia Ylberi (Arcobaleno)

Shtepia Shpresa (Shpresa)

Shtepia Balona (Aquilone) 

Shtepia Pulëbardha (Gabbiano)

Shtepia Foleja (Nido)