Lloji i shërbimeve të ofruara

1. Akomodim në shtëpi familje.

2. Përkujdesje sociale.

3. Grarantimi i sigurisë dhe mirëqenies.

4. Shërbim psiko-klinik.

5. Shërbim infermieror.

6. Integrim social (në shkollë, në punë, kurse profesionale)

7. Kujdestari institucionale dhe ligjore.

8. Pensioni i ivaliditetit civil.

9. Socializimi, terapi profesionale, aktivitet në kohën e lirë.

10. Aktivitete Verore në Kampin e Velipojës.