Projekti Shpresa Shkodër

  1. Akomodim në shtëpi-familje.
  2. Përkujdesje sociale.
  3. Grarantimi i sigurisë dhe mirëqenies.
  4. Shërbim psiko-klinik.
  5. Shërbim infermieror.
  6. Integrim social (në shkollë, në punë, kurse profesionale).
  7. Kujdestari institucionale dhe ligjore.
  8. Pensioni i ivaliditetit civil.
  9. Socializimi, terapi profesionale, aktivitet në kohën e lirë.
  10. Aktivitete Verore në Kampin e Velipojës.

 

.