Stafi i Projektit

Stafi i Qendrës Organizative: 
Luigj Mila - Kryetari i Shoqatës
Rrok Daka - Zv. Kryetari
Vera Potaj - Financiere
Nora Banda - Punonjese Socilale, Sekretare e organizates
Suela Ndoja - Psikologe  klinike
Kozeta SImoni - Infermiere
Mark Patani - Mirembajte
Nikolin Lajthia - Shofer.
Pjeter Ndoci - Roje (Kampi Veror i Velipojës)

Ekipi multidisiplinar  

Suela Ndoja - Psikologe klinike/Supervizore
Valdet Hoxha - Psikiatre, 
Kozeta Simoni - Infermiere,  
Referent i/e Shtëpi-Familje, 
Kujdestarët social të Shtëpi-Familje, 
Edukatorët në Qendër Ditore.

Vullnetarët

Grupet e vullnetarëve të Kampit Veror të Velipojës 
Grupet e kishës, (seminaristët jezuit)
Vullnetarët shqiptarë, të huaj nga Spanja dhe Italia dhe nga shtete të tjera të cilët shërbejnë si vullnetarë në kamp për personat me aftësi të